Domov > Výstava > Obsah

Reklama je odľahčená verzia balón balóny derivátov

Balóny s reklamnými je odľahčená verzia deriváty bubline. Balón výtlačkov LOGO, informácie o produkte, výročie obsahu, ako sú informácie, propagácie, predaj, ľudia držia balóny do desiatok majú dobrú reklamu. Táto lacná forma reklamy, oprostitl sa od tradičných médií, má silnú afinitu, miluje ľudí, tak na reklamnom trhu bol postupne rozširuje balón.